WINDYKACJA

– monitowanie spłat i wezwania do zapłaty
– dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
– postępowania o wyjawienie majątku
– postępowania spadkowe dotyczące spadkobierców dłużnika
– realizacja szczególnych form prawnych zabezpieczeń wierzytelności
– skargi pauliańskie
– obsługa prawna procesu zbycia wierzytelności