PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

– sprawy z zakresu ochrony znaków towarowych
– zgłoszenia do rejestrów
– przygotowywanie oraz analiza umów w zakresie przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej