PRAWO RODZINNE

– sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
– sprawy o alimenty
– sprawy z zakresu z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki
– sprawy z zakresu regulowania kontaktów z dziećmi
– sprawy o ubezwłasnowolnienie
– sprawy związane z pochodzeniem dziecka
– sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
– sprawy w trybie Konwencji Haskiej o wydanie dziecka