PRAWO PRACY

– przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów managerskich
– opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów normatywnych
– prowadzenie wszelkich spraw sądowych
– sprawy dotyczące zwolnień grupowych
– sprawy związane z czasem pracy (nadgodziny, delegacje, dyżury)
– sprawy odszkodowawcze za wypadki przy pracy