PRAWO PODATKOWE

– pomoc przy wyborze strategii podatkowej
– doradztwo podatkowe przy transakcjach handlowych
– doradztwo przy wnoszeniu kapitału i finansowaniu działalności spółek
– reprezentacja podczas kontroli
– reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi