PRAWO KARNE

– przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
– zastępstwo prawne w postępowaniu przygotowawczym i sądowym