PRAWO GOSPODARCZE

– pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności
– przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
– obsługa organów spółek, w tym obsługa ich posiedzeń
– rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
– obsługa prawna obrotu gospodarczego za granicą
– obsługa prawna procedur upadłościowych i naprawczych
– obsługa prawna kontraktów inwestycyjnych i procedur zamówień publicznych
– obsługa prawna prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorców
– obsługa prawna w zakresie przekształcania i likwidacji przedsiębiorców