PRAWO BANKOWE

– wsparcie organów banku pod względem prawnym w bieżącej działalności
– weryfikacja umów zawieranych przez bank z kontrahentami
– analiza pod kątem prawnym umów kredytowych wysokokwotowych oraz ustanawiania ich zabezpieczeń
– pomoc prawna dotycząca księgowości, zagadnień podatkowych oraz rachunkowości, w tym tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
– analizy dotyczące ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej
– rozwiązywanie problemów prawnych dotyczących spraw kadrowych i pracowniczych
– prowadzenie szkoleń dla członków organów banku oraz dla pracowników z zakresu zagadnień prawnych
– konsultacje, analizy i opinie dotyczące systemu zarządzania i systemu kontroli oraz w zakresie regulacji wewnętrznych