POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

– udział w negocjacjach
– zastępstwo prawne w postępowaniu arbitrażowym
– opracowywanie ugód i porozumień
– korespondencja przedsądowa