OFERTA

Pomoc prawna w zależności od potrzeb Klienta świadczona może być bądź w formie stałej kompleksowej obsługi prawnej, bądź też w formie doraźnej pomocy w razie zaistnienia potrzeby.

Stała obsługa prawna

Ta forma współpracy jest najbardziej ceniona przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą. Wybierając tę formę współpracy Klient w każdej chwili może liczyć na niezwłoczne udzielenie pomocy prawnej.

W przypadku stałej obsługi prawnej wynagrodzenie może zostać określone według następujących wariantów:

– wynagrodzenie ryczałtowe – obejmuje stały koszt obsługi prawnej przez kancelarię w umówionym okresie rozliczeniowym, niezależnie od ilości przepracowanych przez prawników godzin,
– wynagrodzenie godzinowe – kwota obliczana na podstawie ilości przepracowanych godzin oraz ustalonej stawki za jedną godzinę.
– wynagrodzenie mieszane – wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin prawnika. W przypadku konieczności świadczenia pomocy prawnej w wymiarze przekraczającym limit godzin objęty ryczałtem wynagrodzenie dodatkowe rozliczane jest według stawki godzinowej.

Doraźna pomoc prawna

Ta forma współpraca obejmuje udzielenie pomocy prawnej w przypadku zaistnienia zagadnienia prawnego wymagającego konsultacji, jak również uczestnictwo prawnika w negocjacjach czy w postępowaniach przed sądami lub innymi podmiotami. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem.